vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 14.11.2013

Redno letno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 28. 11. 2013, na Agenciji RS za okolje. Podrobnejše informacije o srečanju bodo objavljene naknadno.

Vljudno vabljeni!


Datum: 20.08.2013

Objava o izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode stranki Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.


Datum: 07.12.2012

Objava o izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo snovi v vode stranki Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

 


Datum: 07.12.2012

Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljene končne verzije navodil in obrazcev za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2012.

Opozarjamo vas tudi, da je omejitev glede velikosti pošiljanja poročil na elektronski naslov gp.arso-vode@gov.si 13 MB, zato zagotovite primerno velikost datoteke v elektronskem sporočilu tako, da odstranite vse nepotrebne priloge oz. jih v datoteko vstavite s primerno resolucijo.


Datum: 05.12.2012

Obveščamo vas, da rubrika "Pišite nam" do nadaljnjega ne deluje. Vsa vaša vprašanja nam zato posredujte na elektronski naslov: emisijevode.arso@gov.si


Datum: 22.11.2012

Obveščamo vas, da so na spodnjih povezavah  kot pomoč pri tolmačenju 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) objavljena navodila za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja za industrijske naprave ter za komunalne in skupne čistilne naprave. Nov način vrednotenja naj bo upoštevan pri pripravi poročil o obratovalnem monitoringu za leto 2013!

vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja za industrijske naprave

vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja za komunalne in skupne čistilne naprave


Datum: 13.11.2012

Redno letno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 29. 11. 2012 ob 9.30, v sejni sobi Agencije RS za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

 


Datum: 12.11.2012
Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljena navodila in obrazci, namenjeni za testiranje, za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2012.

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >