vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 27.11.2014

Redno letno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 4.12.2014, ob 9.30 v sejni sobi Agencije RS za okolje, IV. nadstropje.

Vljudno vabljeni!


Datum: 20.11.2014

Obveščamo vas, da je na tej povezavi pod tč. (2) objavljeno navodilo izvajalcem obratovalnega monitoringa odpadnih voda in zavezancem za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode glede obveznosti poročanja na ARSO in CURS.


Datum: 12.11.2014

Redno letno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 4.12.2014, na Agenciji RS za okolje. Podrobnejše informacije o srečanju bodo objavljene naknadno.

Ker želimo, da bi bila delovna srečanja čimbolj učinkovita ter v pomoč pri izvajanju zakonodaje in izdelavi poročil o obratovalnem monitoringu, vabimo pooblaščene izvajalce obratovalnega monitoringa odpadnih vod, da na srečanju tudi sami predstavijo teme, ki bi bile koristne za nadaljnje delo. Naslove prispevkov na ARSO pošljite do 27.11.2014.

Vljudno vabljeni!


Datum: 15.09.2014

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 64/14 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki je začela veljati dne 13.9.2014.

Čistopis Splošne uredbe se nahaja TUKAJ.


Datum: 14.08.2014

 

Vse upravljavce naprav, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, obveščamo, da je z dnem 22.7.2014 stopila v veljavo nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS št. 51/2014).

Uredba v Prilogi 1 določa posege, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, in posege, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku, v kolikor se ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Uredba v Prilogi 2 določa merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje ali ne. Merila se nanašajo na značilnosti posega, lokacijo nameravanega posega ter na značilnosti možnih vplivov na okolje.

Ne glede na zgoraj navedeno pa mora biti predhodni postopek izveden tudi za vse posege, naštete v prilogi 1, ne glede na navedene pragove, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske unije, pri čemer se predhodni postopek izvede, preden se zaprosi za dodelitev finančnih sredstev.  

Zaradi omenjene zakonodajne novosti obveščamo vse upravljavce naprav, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, da preverijo, ali je za njihov poseg obvezen predhodni postopek, saj se mora ta postopek izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja.

Za začetek predhodnega postopka mora nosilec nameravanega posega na Agencijo RS za okolje posredovati zahtevo na obrazcu iz Priloge 3, ki je prav tako sestavni del Uredbe. Obrazec najdete na spletni strani:

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/predhodni%20postopek/


Datum: 21.11.2013
Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljena navodila in obrazci, namenjeni za testiranje, za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2013.

Datum: 14.11.2013

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 92/13 z dne 8.11.2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F), ki začne veljati 15. dan po objavi, tj. 23.11.2013. Čistopis zakona najdete TUKAJ.


Datum: 14.11.2013

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 91/13 izšel Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda, ki je pričel veljati 6.11.2013. Pravilnik najdete TUKAJ.


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >