vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 07.05.2007

VABILO

V četrtek 17. maja ob 9 uri vabimo pooblaščene izvajalce monitoringa odpadnih vod na sestanek, ki se bo odvijal v sejni sobi v IV. nadstropju Agencije RS za okolje.

Razlog za sklic sestanka so pripombe, ki so se pojavile v okviru javne razprave pri spreminjanju zakonodaje s področja odpadnih voda. Ker so teme zelo strokovne narave in se nanašajo predvsem na analitska vprašanja prosimo za sodelovanje na tem področju.

Vprašanja ki bi jih obravnavali so:  

1.       meje zaznavnosti analitskih metod (17. člen predloga Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje)  

2.       meritev parametra AOX – predvsem problematika motnje določenih ionov v odpadni vodi (npr. kloridov) in nizke mejne vrednosti v povezavi z mejo določljivosti  

3.       Težkohlapne lipofilne snovi  

4.       Razno

Osnutke predlogov predpisov s področja odvajanja odpadnih vod si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.


Datum: 20.02.2007

V začetku leta so bile objavljene spremembe nekaterih panožnih uredb, in sicer:

  • za proizvodnjo kovinskih izdelkov
  • za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken
  • za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke
  • za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke

Datum: 12.01.2007
Številka iz registra pooblaščenih izvajalcev

Datum: 19.12.2006

Na naših spletnih straneh so na voljo elektronski obrazci za obratovalni monitoring za leto 2006.


Datum: 27.11.2006

Dodali smo podatke o emisijah v vode v letu 2005 iz industrijskih naprav.


Datum: 27.11.2006
Dodali smo podatke o emisijah v vode v letu 2005 iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav.

Datum: 21.11.2006

Za pooblaščene izvajalce obratovalnega monitoringa bomo v decembru izvedli redno letno izobraževanje.


Datum: 05.07.2006
Elektronski obrazci za vlogo za Okoljevarstveno dovoljenja so spremenjeni. Sprememba je bila potrebna zato, ker so vsi isti, ki uporabljajo EXCEL 2003, imeli težave z uporabo obrazca ("Napaka v skritem Modulu..."). Spremembe obsegajo zgolj popravke VB kode zato za ostale uporabnike ne bodo vidne. Nove obrazce je potrebno ponovno prenesti z naše strani le tistim, ki uporabljajo EXCEL 2003 in so imeli težave pri uprabi obrazca. Vsi ostali lahko uporabljate stari obrazec (ali pa si prenesete novega, saj ne bo nobenih vidnih sprememb).
Obrazci se kot do sedaj nahajajo pod rubriko "Obrazci z navodili", v delu "Okoljevarstvena dovoljenja".

< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >