vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Povezave

Spletne strani v EU
Evropska okoljska agencijaSpletna stran Evropske agencije za okolje. (Povzetki so narejeni tudi v Slovenskem jeziku)
CIRCA-EUCIRCA ponuja veliko število dokumentov na področju delovanja EU.
EurostatSpletna stran Evropskega statističnega urada.
Evropska komisijaSpletna stran Evropske komisije DG Environment
Svet Evropske Kemijske IndustrijeSvet Evropske Kemične industrije se ukvarja z vsemi temami povezanimi z kemično industrijo v evropi.
Spletne strani v Sloveniji
Ministrstvo za okolje in prostorSpletna stran Ministrstva za okolje in prostor
CIRCA-SICIRCA (Communication & information resource centre administrator) je razvila Evropska komisija (EK) v okviru projekta IDA. V omrežju EIONET programski paket uporabljamo za komunikacijo, izmenjavo dokumentov in pošiljanju obvestil.
EIONET v SlovenijiSpletna stran EIONET (European Environment Information and Observation Network) v Sloveniji. Na spletni strani je mogoče dobiti veliko podatkov o okolju v Sloveniji in Evropi.
Interaktivni naravovarstveni atlasInteraktivni naravovarstveni atlas ponuja veliko okoljskih podatkov predstavljenih v GIS obliki.
IPPC domača stranSpletna stran ''IPPC – Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja'' je namenjena upravljavcem IPPC naprav in širši javnosti, ki se zanima za IPPC obrate v Sloveniji.
Katalog podatkovnih virovKatalog podatkovnih virov (KPV) o okolju predstavlja pregled nad podatki, ki so zbrani s strani tako državnih kot tudi drugih ustanov.
Regionalni center za okoljeSpletna stran Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno evropo.
Zakonodaja EU
EUR-LEXEUR-Lex ponuja neposredni brezplačni dostop do prava Evropske Unije. Sistem omogoča vpogled v Uradni list Evropske unije in med drugim vključuje tudi pogodbe, zakonodajo, sodno prakso...
EVROTERMEVROTERM je večjezična terminološka zbirka izrazov Evropske unije.
Zakonodaja v Sloveniji
IUS-INFOZdruženi pravni informacijski sistem ponuja podatke o vseh veljavnih predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji.
Register predpisov RSRegister predpisov Slovenije (RPS) vsebuje pravne predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Register zakonodaje varstva okolja RSRegister zakonodaje varstva okolja RS kot ga vodi Ministrstrstvo za okolje in prostor.