vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Obrazci z navodili


Okoljevarstvena dovoljenja
Monitoring

Komunalne čistilne naprave
Prikaži | Skrij


Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
Prikaži | SkrijPrve meritveMonitoring stanja površinskih voda
Upravljavci javne kanalizacije

Priporočila upravljavcem JK in KČN ob pripravi mnenj
Prikaži | Skrij