vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Obrazci z navodili


Okoljevarstvena dovoljenja

Komunalne čistilne naprave: VLOGA za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja
Prikaži | SkrijIndustrijske naprave: Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca naprave (sprememba upravljavca naprave)
Prikaži | SkrijIndustrijske naprave: VLOGA za izdajo ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
Prikaži | SkrijKomunalne čistilne naprave: Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca naprave (sprememba upravljavca naprave)
Prikaži | SkrijKomunalne čistilne naprave: Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
Prikaži | SkrijMonitoring

Komunalne čistilne naprave
Prikaži | SkrijIndustrijske naprave
Prikaži | SkrijMale komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
Prikaži | SkrijPrve meritve

Komunalne čistilne naprave
Prikaži | SkrijIndustrijske naprave
Prikaži | SkrijAglomeracije in komunalne čistilne naprave

Obrazec s Podatki glede priključenosti aglomeracij na komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo 50 PE in več
Prikaži | SkrijMonitoring stanja površinskih voda
Upravljavci javne kanalizacije

Priporočila upravljavcem JK in KČN ob pripravi mnenj
Prikaži | Skrij