vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Poročanje v Evropski Register Izpustov in Prenosov Onesnaževal E-RIPO (E-PRTR)


Zakonodaja na področju poročanja v Evropski Register Izpustov in Prenosov Onesnaževal (E-RIPO) in obrazec za poročanje

 

Zavezanci za E-RIPO poročanje morajo poslati E-RIPO poročilo na izpolnjenem obrazcu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto na naslov:

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali gp.arso@gov.si