vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Obrazci z navodili


Vsebina vloge za okoljevarstveno dovoljenje je določena v 22. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju: Uredba IED). Uredba IED ne določa več, da je potrebno vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega vložiti na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svoji spletni strani, kot je to določala Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki je z uveljavitvijo Uredbe IED prenehala veljati.
Za lažjo pripravo vloge je Agencija RS za okolje pripravila Obrazec vloge s tabelami ter Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.
Tudi pri vlogah za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja lahko upravljavci smiselno uporabijo Obrazec vloge s tabelami in pripadajočimi navodili.
Upravna taksa, skladno s tarifno št. 77 ZUT, znaša za vlogo za okoljevarstveno dovoljenje 550 EUR, za vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja pa 250 EUR.  Upravno takso lahko plačate na podračun MOP, naziv podračuna: Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo - državne, številka podračuna: 01100-1000315637
- referenca: 11 25500-7111002-35433021 (vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja)
- referenca: 11 25500-7111002-35432021 (vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja)
S 1. 9. 2021 so bili upravni postopki izdaje okoljevarstvenih dovoljenj preneseni na Ministrstvo za okolje in prostor.
Za dodatna pojasnila in vprašanja glede priprave vloge za okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega se obrnite na Sektor za okolje na Direktoratu za okolje, na Ministrstvu za okolje in prostor (telefon: 01-478-7000)

September 2021


=========================================================================

Obrazec IED vloge:

Navodila za izpolnjevanje obrazca IED vloge

Obrazec IED vloge

Tabele T31   Tabele T33   Tabele T34    Tabele T35    Tabele T41    Tabele T42

=========================================================================

Izhodiščno poročilo:

Navodilo za pripravo ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode (1. in 2. točka)

Primer tabela 1        Primer tabela 2

Tabela 1                    Tabela 2


=========================================================================

Prijava spremembe:

Prijava spremembe v obratovanju naprave

Prijava spremembe upravljavca

=========================================================================

Monitoring:

Obrazec za izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališča

Navodilo za izdelavo poročila s pomočjo elektronskega obrazca, s prilogami:

1. pooblastilo

2. podatki o digitalnih potrdilih

3. navodilo za elektronsko podpisovanje obrazca

=========================================================================

Zaključki o BAT:

Navodila za prikaz skladnosti naprave z  zaključki o BAT za proizvodnjo železa in jekla

Navodila za prikaz skladnosti naprave z  zaključki o BAT za proizvodnjo stekla

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za proizvodnjo cementa

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za proizvodnjo apna in magnezijevega oksida

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemični industriji

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za proizvodnjo kloralkalnih izdelkov

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za proizvodnjo celuloze papirja in kartona

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za obdelavo odpadkov

Navodila za prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za velike kurilne naprave