vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

IED register


Spoštovani uporabniki!

Pred vami so evidence in sicer:

- seznam oz. register zavezancev za pridobitev t.i. IED dovoljenja, ki vsebuje podatke o upravljavcih, ki morajo v skladu z »Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega« (Uredba IED),  pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V seznamu so zbrani podatkih glede na naziv, naslov, naziv IED naprave in dejavnost zavezanca glede na Uredbo IED. Osnovni vir za ažuriranje seznama so podatki pridobljeni iz vlog za pridobitev  okoljevarstvenega dovoljenja in vlog za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

- seznam izdanih dovoljenj, ki vsebuje podatke o upravljavcih in napravah, za katere so bila v skladu z Uredbo IED že izdana okoljevarstvena dovoljenja;

Morebitne spremembe o podatkih vaše družbe nam, prosimo, posredujte preko rubrike Kontakt ali po elektronski pošti na glavno pisarno ARSO gp.arso@gov.si,  oziroma po faksu št.:01.478.40.51.