vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Javna naznanila

15. jan. 2020: Javno naznanilo MESSER SLOVENIJA d.o.o.

MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše19. jun. 2019: Javno naznanilo SAPIO PLINI d.o.o.

SAPIO PLINI d.o.o., Bukovžlak 107, 3000 Celje15. maj. 2019: Javno naznanilo STEKLARNA HRASTNIK PE Special

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (PE Special, Podkraj 70b, 1430 Hrastnik)27. mar. 2019: Javno naznanilo F.A. MAIK

F.A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o., Zgornja Voličina 75B, 2232 Voličina13. mar. 2019: Obvestilo o izdani odločbi Metanol

Metanol d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava29. nov. 2018: Javno naznanilo TAB

TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d. Polena 6, 2392 Mežica7. avg. 2018: Javno naznanilo MAGNA

MAGNA STEYR d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana6. avg. 2018: Obvestilo o izdani odločbi Metanol

Metanol d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava20. mar. 2018: Javno naznanilo JATA EMONA

JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana (lokacija: Varpolje 35, 3332 Rečica ob Savinji)10. maj. 2017: Javno naznanilo Snaga

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor1. mar. 2017: Javno naznanilo TKK Serpenica

TKK  Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica29. nov. 2016: Javno naznanilo Messer Slovenija

MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše (Obrat: MESSER KISIKARNA Škofja Loka, Trata n.n.)10. jun. 2016: Javno naznanilo Ekologija

Ekologija d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka25. mar. 2016: Javno naznanilo Talum

Talum d.d., Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo25. mar. 2016: Javno naznanilo TKK Srpenica

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica21. dec. 2015: Javno naznanilo Lek

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Kolodvorska 27, 1234 Mengeš)28. sep. 2015: Javno naznanilo - Ekogor

EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice2. sep. 2015: Javno naznanilo - Acroni

Acroni, d.o.o., cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice31. jul. 2015: Javno naznanilo CEROZ Unično

CEROZ d.o.o, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku10. jul. 2015: Javno naznanilo Makoter

MAKOTER d.o.o., Cven 99d, 9240 Ljutomer3. jul. 2015: Javno naznanilo Intereuropa

INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper (Poslovna enota Maribor)7. apr. 2015: Javno naznanilo Termoplasti Plama

Termoplasti-Plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad31. mar. 2015: Javno naznanilo MESSER

MESSER SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo in distribucijo tehničnih plinov d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše23. mar. 2015: Javno naznanilo ECOLAB

ECOLAB d.o.o., Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor19. mar. 2015: Javno naznanilo Gajke

Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (Center za ravnanje z odpadki Gajke)17. mar. 2015: Javno naznanilo LAMA

LAMA d.d. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani10. mar. 2015: Javno naznanilo F.A. MAIK

F.A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o., Zgornja Voličina 75b, 2232 Voličina (obrat Perhavčeva 10, Maribor)27. feb. 2015: Javno naznanilo KOCEROD

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu11. feb. 2015: Javno naznanilo Talum Rondelice

Talum Rondelice d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo2. feb. 2015: Javno naznanilo JP Centralna Čistilna naprava Domžale Kamnik

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale29. jan. 2015: Javno naznanilo TAB SPE TOPLA

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica (obrat SPE TOPLA, Črna na Koroškem)29. jan. 2015: Javno naznanilo TAB SPE IB

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica (obrat SPE IB, Črna na Koroškem)15. jan. 2015: Javno naznanilo Eurosol

EUROSOL, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice23. dec. 2014: Javno naznanilo Petrol Geoterm

Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9229 Lendava24. nov. 2014: Javno naznanilo Metrel Mehanika

Metrel Mehanika d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1354 Horjul3. sep. 2014: Javno naznanilo Atotech Slovenija

Atotech Slovenija d.d., Podnart 43, 4244 Podnart11. avg. 2014: Javno naznanilo Atotech Slovenija

Atotech Slovenija d.d., Podnart 43, 4244 Podnart5. avg. 2014: Javno naznanilo CERO Puconci

Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/B, 9201 Puconci14. jul. 2014: Javno naznanilo MAKOTER

MAKOTER d.o.o., Cven 99d, 9240 Ljutomer17. jun. 2014: Javno naznanilo CEROD

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto17. jun. 2014: Javno naznanilo Stonex

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur16. jun. 2014: Javno naznanilo FRUTAROM ETOL

FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas3. mar. 2014: Javno naznanilo TEB


19. feb. 2014: Javno naznanilo Ekorel

Ekorel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj7. feb. 2014: Javno naznanilo SNAGA

Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana15. jan. 2014: Javno naznanilo PETROL (bioplinarna Črnomelj)

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (Bioplinarna Črnomelj)19. dec. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Mlekarna Celeia

Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče17. dec. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Perutnina Ptuj - farma Mala vas

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj (farma Mala vas)17. dec. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Vipap

VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško17. dec. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Radenska

Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci17. dec. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Energetika Lj.

Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana26. nov. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja LEK

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (Mengeš)21. nov. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Perutnina Ptuj - Farma Stojnci

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj (Farma Stojnci)12. nov. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja OMCO Feniks

OMCO FENIKS SLOVENIJA d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec12. nov. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Energetika Celje

ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje21. okt. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Elti

Elti  d.o.o., Panonska 23, 9250 Gornja Radgona3. okt. 2013: Javno naznanilo VIPAP VIDEM KRŠKO

VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin, d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško20. sep. 2013: Javno naznanilo Panvita Ekoteh d.o.o. (bioplinarna Motvarjevci)

Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota3. sep. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Goriške opekarne

Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče30. avg. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Krka

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto30. avg. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja CMC

CMC Galvanika d.o.o., Vrhovci, cesta XlV 3, 1000 Ljubljana29. avg. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Komunalno podjetje Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje29. avg. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju ECOPORTO KOPER d.o.o.

ECOPORTO KOPER, družba za tehnološki razvoj d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper12. avg. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Bio plin Šijanec

Bio plin Šijanec, Robert Šijanec s.p., Draženci 21a, 2288 Hajdina8. avg. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Akubat

Akubat d.o.o., Eispielerjeva 31, 2000 Maribor8. avg. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja MLM

Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9 2000 Maribor8. avg. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Metal

Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem24. jun. 2013: Javno naznanilo Ecoporto

ECOPORTO KOPER, družba za tehnološki razvoj, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper21. jun. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju MLM

Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor21. jun. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Sanitec

Sanitec d.o.o. - v stečaju, Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor20. jun. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Perutnina Ptuj - Formin

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj (lokacija Formin)20. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Melamin

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje19. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Knauf

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32,  4220 Škofja Loka19. jun. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju in olkoljevarstvenem soglasju Kemis

KEMIS d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika19. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Treibacher

Treibacher Schleifmittel d.o.o., Mariborska cesta 44, 2352 Selnica ob Dravi17. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Revoz

REVOZ, d.d., Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto17. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Unior

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče5. jun. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Nafta Petrochem

Nafta-Petrochem d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava31. maj. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Eti Elektroelement

Eti Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake28. maj. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj - Farma Breg

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj - Farma Breg21. maj. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju MESSER

MESSER SLOVENIJA d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše7. maj. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju BIOPLIN VARGAZON

BIOPLIN VARGAZON d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer19. apr. 2013: Javno naznanilo Kemis

Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika16. apr. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj - Strarošinci

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj5. apr. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TKI

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik2. apr. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju BIOPLIN GJERKEŠ

BIOPLIN GJERKEŠ, Branko Gjerkeš s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik27. mar. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja LEK

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana19. mar. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Union

Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana13. mar. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja DOM=EN

DOM=EN, Domen Jurša s.p., Jurčičeva ulica 12, 9240 Ljutomer6. mar. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Salonit Anhovo

SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle25. feb. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju SIA

Solkanska industrija apna, d.o.o., Cesta IX. korpusa 106, 5250 Solkan21. feb. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TAB

TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica21. feb. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Štore Steel

Štore Steel, d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore21. feb. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TETOL

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19,1000 Ljubljana21. feb. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Talum Ulitki

Talum Ulitki d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo13. feb. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja SWATYCOMET

SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor29. jan. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju BIO PLINARNA Branko Arnuš

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik25. jan. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Nafta Petrochem

Nafta- Petrochem d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava22. jan. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Interbat

Interbat, trgovanje z izdelki za oskrbo z energijo d.o.o., Einspielerjeva 31, 2000 Maribor22. jan. 2013: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Croning livarna

Croning livarna d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem10. jan. 2013: Javno naznanilo Bioplin Skupina

Bioplin Skupina d.o.o., Radmožanci 135, 9223 Dobrovnik8. jan. 2013: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj21. dec. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Acroni

Acroni, d.o.o., cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice18. dec. 2012: Javno naznanilo SWATYCOMET

SWATYCOMET, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor10. dec. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Sašo Žaljec

Vzreja perutnine – Sašo Žaljec, s.p., Lipova ulica 5, Ihan, 1230 Domžale10. dec. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja KOTO

Koto d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana7. dec. 2012: Javno naznanilo TALUM ULITKI

TALUM ULITKI d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 KIDRIČEVO3. dec. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ISKRA SISTEMI

ISKRA SISTEMI, d.d., PE Galvanotehnika, Glinek 5, 1291 Škofljica27. nov. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Cinkarna Celje

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje22. nov. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja SH Vitrum

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik22. nov. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Livarna Gorica

LIVARNA GORICA d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan21. nov. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja AHA EMMI

AHA EMMI d.o.o, Kolodvorska ulica 37A, 2310 Slovenska Bistrica21. nov. 2012: Javno naznanilo KETER ORGANICA NOVA

KETER ORGANICA NOVA d.o.o., Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru12. nov. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja OMCO FENIKS

OMCO FENIKS Slovenija d.o.o., Cesta žalskega tabora 10, 3310 Žalec24. okt. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Steklarna Rogaška - Tuncovec

STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina - Odlagališče Tuncovec24. okt. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj - Trnovec

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj - Farma Trnovec18. okt. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Marjan Grašič

Marjan Grašič s.p., Moše 15A, 1216 Smlednik16. okt. 2012: Javno naznanilo Bioplin Vargazon

Bioplin Vargazon d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer5. okt. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Iskra Avtoelektrika

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Polje 15, 5290 Šempeter  pri Gorici2. okt. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj4. sep. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja LEK Mengeš

LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)3. sep. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju DOM=EN

DOM=EN, Domen Jurša s.p., Jurčičeva ulica 12, 9240 Ljutomer14. avg. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Meja Šentjur

Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur10. avg. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja

Paloma Tovarna lepenke Prevalje, d.d. - v likvidaciji,  Nicina 10, 2391 Prevalje9. avg. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Gorenje Keramika

Gorenje Keramika, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje30. jul. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Wienerberger

Wienerberger Opekarna Ormož d.d., Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož18. jul. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja LEK

LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana17. jul. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Impol LLT

Impol LLT d.o.o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica17. jul. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ETA Cerkno

ETA Cerkno d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov, Platiševa 39, 5282 Cerkno17. jul. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Belinka Perkemija

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana11. jul. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p. Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto10. jul. 2012: Obvestilo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota5. jul. 2012: Popravek Javnega naznanila Bioplin Gjerkeš

Bioplin Gjerkeš, Branko Gjerkeš s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik26. jun. 2012: Javno naznanilo Bioplin Gjerkeš

Bioplin Gjerkeš, Branko Gjerkeš s.p., Dobrovnik 115C, 9223 Dobrovnik22. jun. 2012: Javno naznanilo SIA

Solkanska industrija apna, d.o.o., cesta IX. korpusa 106, 5250 Solkan21. jun. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

RADEČE PAPIR, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., - "v stečaju" Njivice 7, 1433 Radeče15. jun. 2012: Javno naznanilo DOM=EN

DOM=EN, Domen Jurša s.p., Jurčičeva ulica 12, 9240 Ljutomer12. jun. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Pivka Perutninarstvo

PIVKA perutninarstvo, d.d., Kal 1, 6257 Pivka11. jun. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Pivovarna Laško

Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško7. jun. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja PAPIRNICA VEVČE

Papirnica Vevče d.o.o. Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje7. jun. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja IGM

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi1. jun. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Gabriel Aluminium

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje29. maj. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Petrol Energetika

Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem29. maj. 2012: Javno naznanilo Meja Šentjur

Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur28. maj. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja SWATYCOMET

SWATYCOMET d.o.o.,Titova cesta 60, 2000 Maribor22. maj. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Lek

LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana17. maj. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Panvita EKOTEH

Panvita EKOTEH, d.o.o., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota17. maj. 2012: Javno Naznanilo Bio plinarna Branko Arnuš

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Desternik10. apr. 2012: Javno naznanilo Lek

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1525 Ljubljana30. mar. 2012: Javno naznanilo Panvita EKOTEH Bioplinarna Jezera

Panvita EKOTEH, d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota (Bioplinarna Jezera)30. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Solchem d.o.o., Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana23. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Acroni

Acroni, d.o.o., cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice14. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Krka

KRKA d.dd., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto14. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Cinkarna

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, Celje14. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Kemira

KEMIRA KTM d.o.o., Ob železnici 14, 1001 Ljubljana14. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Impol

Impol LLT d.o.o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica12. mar. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Komunala Slovenska Bistrica

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica8. mar. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja PIVKA perutninarstvo, Farma Neverke

Pivka perutninarstvo, d.d., Kal 1, 6257 Pivka (Farma Neverke)6. mar. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju BIO GORIVA d.o.o.

BIO GORIVA d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače6. mar. 2012: Javno naznanilo Pivka perutninarstvo Farma KAL

PIVKA perutninarstvo, d.d, Kal 1, 6257 Pivka (Farma Kal)14. feb. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ISKRA ISD

ISKRA ISD - Galvanika d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj17. jan. 2012: Javno naznanilo Pivka perutninarstvo

PIVKA perutninarstvo, d.d, Kal 1, 6257 Pivka (Farma Neverke)11. jan. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Pivka Perutninarstvo

PIVKA perutninarstvo, d.d., Kal 1, 6257 Pivka9. jan. 2012: Javno naznanilo KRKA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto6. jan. 2012: Javno naznanilo Impol LLT

Impol LLT d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica6. jan. 2012: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Darko Kegl

Darko Kegl, Podgorje 29a, 9253 Apače3. jan. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja BELINKA

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana3. jan. 2012: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TKI

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik23. dec. 2011: Javno naznanilo BIO GORIVA

BIO GORIVA, d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače21. dec. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju JEKO-IN JKP

JEKO-IN JKP d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice20. dec. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja PP Energija

PP Energija, d.o.o., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj15. dec. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TET

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje7. dec. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Vipap

VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško6. dec. 2011: Javno naznanilo Iskra ISD Galvanika

Iskra ISD Galvanika d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj25. nov. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja L

Gorenje Notranja oprema d.o.o., program Keramika, Partizanska cesta 12, 3505 Velenje25. nov. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Ljutomerčan (farma Ljutomer)

Ljutomerčan, poljedelstvo in živinoreja, d.o.o., kidričeva ulica 2, 9240 (farma Ljutomer)25. nov. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Ljutomerčan (farma Cven)

Ljutomerčan, poljedelstvo in živinoreja, d.o.o., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer (farma Cven)18. nov. 2011: Javno naznanilo Pivka perutninarstvo

PIVKA perutninarstvo, d.d, Kal 1, 6257 Pivka18. nov. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Cinkarna Celje

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje17. nov. 2011: Javno naznanilo Pivka perutninarstvo

PIVKA perutninarstvo, d.d, Kal 1, 6257 Pivka15. nov. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Energetika MB

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor28. okt. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ETI Elektroelement

Eti Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake21. okt. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Lama

LAMA d.d. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani14. okt. 2011: Javno naznanilo TKI Hrastnik

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik14. okt. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Cinkarna Celje

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje7. okt. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Jata Emona

Jata Emona, d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana (farma Duplica)5. okt. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Količevo Karton

Količevo Karton Proizvodnja kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale4. okt. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju CERO Puconci

CERO Puconci, Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/B, 9201 Puconci3. okt. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju KRKA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto23. sep. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Steklarna Rogaška

STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina7. sep. 2011: Javno naznanilo ETI Elektroelement

ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake6. sep. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Koto

KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana5. sep. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Kovis Livarna

Kovis Livarna d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore30. avg. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja TAB

TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica12. avg. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju Panvita EKOTEH

Panvita EKOTEH, d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota11. avg. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja MARTEX in MARTILES

MARTEX Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o., Volčja Draga 43B, 5293 Volčja Draga

MARTILES Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o., Volčja Draga 43B, 5293 Volčja Draga11. avg. 2011: Javno naznanilo Jata Emona

Jata Emona, d.o.o, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana (Farma Duplica)9. avg. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja IGM ZAGORJE

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi8. avg. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Papir servis

PAPIR SERVIS d.o.o., Pod ježami 3, 1000 Ljubljana8. avg. 2011: Javno naznanilo Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o.

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale26. jul. 2011: Javno naznanilo KRKA, d.d.

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto30. jun. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Petrol

Petrol, d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana (Bioplinarna Ihan)27. jun. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Mitol

MITOL, tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana9. jun. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj (farma Breg)18. maj. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Metal d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem


 18. maj. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Cimos TAM Ai d.o.o., Perhavčeva 21, 2000 Maribor
15. apr. 2011: Javno naznanilo Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Panvita EKOTEH, d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota


 18. mar. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

PP ENERGIJA, d.o.o., Potrčeva 10, 2250 Ptuj


 2. mar. 2011: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj


 1. mar. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Acroni, d.o.o., cesta Boris Kidriča 44, 4270 Jesenice 
1. mar. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu


 28. jan. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje
25. jan. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana


 5. jan. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

LEK d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana
5. jan. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče


 4. jan. 2011: Obvestilo o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

KNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka
21. dec. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota


 15. dec. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Steklarna Hrastnik d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (PE Vitrum)


 22. nov. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

RADEČE PAPIR, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Njivice 7, 1433 Radeče


 3. nov. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje
27. okt. 2010: Javno naznanilo PP Energija, d.o.o.

PP Energija, d.o.o., Potrčeva 10, 2250 Ptuj


 15. okt. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj (farma Pi-kos)


 30. sep. 2010: Javno naznanilo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 ŠOŠTANJ
1. sep. 2010: Javno naznanilo Saubermacher Slovenija d.o.o.

SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota


9. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica (Mušenik 18, Črna na Koroškem)
9. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Steklarna Rogaška d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina
9. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica (Žerjav 67, Črna na Koroškem)
8. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Metal Ravne  d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
7. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju
Nafta - Petrochem d.o.o.,  Mlinska ulica 5, 9220 Lendava


2. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Štore Steel, d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore
2. jul. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Jata Emona, d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana
28. jun. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju
Koto d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

7. jun. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Acroni, d.o.o. Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice
2. jun. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

 

Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem27. maj. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana za napravo, ki se nahaja na lokaciji Kolodvorska 27, 1234 Mengeš.3. maj. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje
21. apr. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Papirnica Vevče d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana - Dobrunje
21. apr. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
21. apr. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
21. apr. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

PIVKA perutninarstvo, d.d., Kal 1, 6257 Pivka
16. mar. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Steklarna Hrastnik d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (za PE Special, Podkraj 70b, 1430 Hrastnik)
3. feb. 2010: Javno naznanilo Julon d.d.

Julon, d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana
18. jan. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje
14. jan. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale
11. jan. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško


 8. jan. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Cimos Titan, livarna z obdelavo d.o.o., Kovinarska 28, 1241 Kamnik
4. jan. 2010: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Orka Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Dvoržakova ulica 5, 1000 Ljubljana
11. dec. 2009: Javno naznanilo Orka d.o.o.

ORKA d.o.o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana
9. dec. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Color, Industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Komandanta Staneta 4, 1215 Medvode
23. nov. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
10. nov. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Hidria Rotomatika, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija
22. okt. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

DOGA GALVANA d.o.o., Krmelj 2d, 8296 Krmelj
21. sep. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

PALOMA SLADKOGORSKA Tovarna papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh
4. sep. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Marjan Grašič s.p., Moše 15a, 1216 Smlednik
28. avg. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

KOŠAKI, Tovarna mesnih izdelkov, d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor
14. avg. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Meso Kamnik mesna industrija, d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik
12. avg. 2009: Javno naznanilo Vzreja Perutnine - Sašo Žaljec, s.p.

Vzreja Perutnine - Sašo Žaljec, s.p., Lipova ulica 5, Ihan, 1230 Domžale
4. avg. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

RADEČE PAPIR, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Njivice 7, 1433 Radeče
29. jul. 2009: Javno naznanilo Marjan Grašič s.p.

Marjan Grašič s.p., Moše 15a, 1216 Smlednik
26. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

OPEKARNA PRAGERSKO Proizvodnja opeke in strešnikov d.d., Ptujska cesta, 2331 Pragersko
26. jun. 2009: Obvestilo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik
24. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TITAN d.d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik
24. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Celjske Mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje
23. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

GALMA d.o.o., Homec, VIII. ulica 8, 1235 Radomlje
23. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

SILKEM, d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
15. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor
15. jun. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
27. maj. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TDR Metalurgija Družba za proizvodnjo karbida in ferolegur d.d. - v stečaju, Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše
15. maj. 2009: Javno naznanilo Celjske mesnine, d.d.

Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje


 4. maj. 2009: Obvestilo o izdanem nadomestnem okoljevarstvenem dovoljenju

TONDACH SLOVENIJA, proizvodnja opečne kritine, d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
24. apr. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

LAFARGE CEMENT, d.d., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje
24. apr. 2009: Javno naznanilo Tovarna kemičnih izdelkov d.d.

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik
22. apr. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Farme Ihan - MPR, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
22. apr. 2009: Javno naznanilo Jata Emona, d.o.o.

Jata Emona, d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana
16. apr. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Martin Ambrož s.p., Lahovče 101, 4207 Cerklje na Gorenjskem


 2. apr. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

INOKS d.o.o., Černelavci, Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota
1. apr. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče
31. mar. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Livarna Vuzenica, Livarska cesta 21a, 2367 Vuzenica


 11. mar. 2009: Obvestilo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Eti Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake


 4. mar. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško


 4. mar. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TDR LEGURE d.o.o., Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše


 4. mar. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Hidria Rotomatika, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija


 2. mar. 2009: Obvestilo o izdanem nadomestnem okoljevarstvenem dovoljenju

Julon d.d., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana


 24. feb. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

SAVATECH, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj


 24. feb. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici


 29. jan. 2009: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

LAMA d.d. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani


 22. jan. 2009: Javno naznanilo ETI Elektroelement d.d.

Javno naznanilo ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake
22. jan. 2009: Javno naznanilo IMPOL LLT d.o.o.

Javno naznanilo Impol LLT d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica
21. jan. 2009: Obvestilo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

KNAUF INSULATION, d.d. industrija termičnih izolacij Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka


 11. dec. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

FENOLIT d.d. - Sintetične smole in mase, Breg pri Borovnici 22, 1353 Borovnica
24. nov. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

COMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3214 Zreče
4. nov. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Julon d.d., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana
1. okt. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

AKUBAT d.o.o., Einspielerjeva 31, 2000 Maribor


 15. sep. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Količevo Karton Proizvodnja kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale


 12. sep. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Gorenje Gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje
21. avg. 2008: Javno naznanilo MPI - Reciklaža d.o.o.

Javno naznanilo MPI Reciklaža d.o.o.20. jun. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

MITOL Tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana


 18. jun. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje


 17. jun. 2008: Javno naznanilo KNAUF INSULATION d.d.

Javno naznanilo KNAUF INSULATION d.d. industrija termičnih izolacij Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka
13. jun. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2001 Maribor


 13. jun. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Panvita prašičereja Nemščak, d.o.o., Ižakovci 188, 9231 Beltinci


 19. maj. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Gabrijel AS d.o.o., Dolenjska cesta 421, 1291 Škofljica
19. maj. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Cimos TAM Ai d.o.o., Perhavčeva 21, 2000 Maribor
9. apr. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana


 9. apr. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250, Farma Starošince


 9. apr. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič


 9. apr. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Ljutomerčan d.d., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer
7. apr. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

CMC Galvanika d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce


 20. mar. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

AKRIPOL d.d., Proizvodnja in predelava polimerov, Prijateljeva 11, 8210 Trebnje
20. mar. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

ISKRA TELA, Proizvodnja anten, baterij, industrijske elektronike in galvanotehnika, d.d., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana
20. mar. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana


 4. mar. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Meja Šentjur, d.d., C. Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur


 25. feb. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Treibacher Schleifmittel d.o.o., Mariborska cesta 44, 2352 Selnica ob Dravi
4. feb. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

FENOLIT d.d., Sintetične smole in mase, Breg pri Borovnici 22, 1353 Borovnica
21. jan. 2008: Javno naznanilo Livarna Gorica d.o.o.

Javno naznanilo Livarna Gorica d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan


 4. jan. 2008: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Ramuta Janko s.p., Dvorjane 41A, 2241 Spodnji Duplek
21. dec. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Termoeletrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
21. dec. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
21. dec. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

ETA Cerkno d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov, Platiševa 39, 5282 Cerkno
7. dec. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
30. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

ISKRA ISD - Galvanika d.o.o., Savska Loka 4, 4000 Kranj
30. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Pocinkovalnica, d.o.o., Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje
26. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Gorenje Notranja oprema d.o.o., program Keramika, Partizanska cesta 12, 3505 Velenje
21. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Paloma Tovarna lepenke Prevalje, d.d., Nicina 10, 2391 Prevalje

16. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Farme Ihan, d.d., Breznikova 89, 1230 Domžale; Farma Klinja vas

13. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Kovis Livarna d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore
12. nov. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Panvita PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28b, 9250 Gornja Radgona
26. okt. 2007: Javno naznanilo TPV d.d., Kandijska c. 60, 8000 Novo mesto

Javno naznanilo TPV d.d., Kandijska c. 60, 8000 Novo mesto
24. okt. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Inglar Podjetje za proizvodnjo in prodajo, Gornja Radgona d.o.o., Panonska 23, 9250 Gornja Radgona
8. okt. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, 5210 Deskle28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

IMPOL LLT d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

IGM Zagorje, d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Farma Trnovec28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Ursa Slovenija d.o.o., Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

NIKO, Kovinarsko podjetje, d.d. Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

TERMO, d.d., Trata 32, 4220 Škofja Loka28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake28. sep. 2007: Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

LIV Kolesa, predelava kovin in plastike, d.o.o., Postojna, Industrijska cesta 2, 6230 Postojna16. apr. 2007: Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave


3. apr. 2007: Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave

Javno naznanilo SALONIT ANHOVO d.d.23. mar. 2007: Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave

Javno naznanilo Kemira KTM d.o.o.30. jan. 2007: Javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave

Javno naznanilo ANOKSIDAL d.o.o.22. nov. 2006: Javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave

Javno naznanilo FRUCTAL živilska industrija, d.d.19. dec. 2005: Javno naznanilo Lesnina Emmi, predelava aluminija in lesa d.d.

Javno naznanilo Lesnina Emmi27. nov. 2005: Javno naznanilo Toplarna Celje

Javno naznanilo Toplarna Celje