vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

četrtek, 12. julij 2012

  • CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Seznam vseh izdanih odločb se nahaja v rubriki IPPC register/Seznam vseh upravnih aktov.
Najnovejša obvestila o izdanih dovoljenjih se nahajajo v rubriki Dogodki/Obvestila in javna naznanila.