Prijava v aplikacijo srednje energetske naprave

Upravljavec naprave mora vse srednje kurilne naprave (SKN), plinske turbine (PT) in nepremične motorje (NM) (v nadaljevanju: naprave) s toplotno močjo enako ali večjo od 1 MW, vendar manjšo kot 50 MW, vpisati v evidenco naprav, če za te naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Kdo vpiše napravo v evidenco?

Upravljavec vpiše napravo v evidenco preko prijave za vpis v spletni aplikaciji »Srednje energetske naprave«.

Kako se uporabi spletno aplikacijo?

1. Prva registracija v aplikacijo

V postopku registracije v aplikaciji /»Srednje energetske naprave«/ vnesite matično številko podjetja. Nato se bodo avtomatično izpolnili podatki o podjetju. Ročno vnesite še kontaktne podatke. V 30 dneh boste priporočeno po pošti prejeli kodo, s katero boste potrdili registracijske podatke in dostopali do aplikacije.

2. Potrditev registracije po prejemu kode in prijava naprav v aplikacijo

Vpišite kodo, ki ste jo prejeli po pošti in preverite že vpisane podatke. Po potrditvi registracije lahko nadaljujete s prijavo naprav v aplikaciji.

Sledite pripravljenim navodilom za prijavo v aplikacijo Srednje energetske naprave . Po uspešno izvedenem vpisu naprav si sami izpišete potrdilo o prijavi naprav.

Roki za vpis v evidenco

  • Upravljavci novih naprav in obstoječih naprav, ki so začele obratovati po 31.3.2018, morate te naprave prijaviti v evidenco pred začetkom obratovanja naprave.
  • Upravljavci obstoječih naprav, ki so obratovale na dan 31. marca 2018, lahko napravo prijavite v evidenco naprav takoj, vendar ne kasneje kot:
    • do 31. januarja 2020 za obstoječe naprave s toplotno močjo od 1 MW do manjšo ali enako 2 MW;
    • do 31. januarja 2021 za obstoječe naprave s toplotno močjo, večjo od 2 MW do manjšo ali enako 5 MW;
    • do 31. januarja 2022 za obstoječe naprave s toplotno močjo, večjo od 5 MW.

Pravna podlaga

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav (SKN), plinskih turbin (PT) in nepremičnih motorjev (NM) (Uradni list RS št. 17/18 in 59/18) - neuradno prečiščeno besedilo

Podpora uporabnikom

E-naslov: gp.arso@gov.si
Tel: 386 (0)1 4784 505
Centrala: 386 (0)1 4784 000

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000   
gp.arso@gov.si
Izjava o dostopnosti